Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Hãy khám phá tài liệu của Bazel để tìm hướng dẫn và hướng dẫn cho người dùng ở mọi cấp độ.

Bản phát hành

Tìm hiểu về chính sách phiên bản của Bazel, đọc các ghi chú phát hành và duyệt qua các tài liệu cũ.

Hướng dẫn

Hãy làm theo các hướng dẫn sau để dùng thử các khía cạnh của Bazel. Sắp có thêm nhiều mục tiêu khác!

Di chuyển

Bạn đã sẵn sàng chuyển dự án sang Bazel chưa? Hướng dẫn di chuyển của chúng tôi cho bạn biết cách thực hiện.