Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Hãy tham gia cộng đồng bằng cách giúp cải thiện dự án nguồn mở Bazel.
Lối tắt đến những phần bạn yêu thích trong hướng dẫn cộng đồng.
Nhận và cung cấp dịch vụ hỗ trợ bằng cách tham gia cộng đồng Bazel trên Slack, Stack Overflow và nhiều cộng đồng khác.
Đón xem sự kiện trực tiếp mới cập nhật hằng tháng dành cho cộng đồng.
Hãy khám phá cách gửi phản hồi, tham gia cộng đồng hoặc viết mã cho dự án Bazel.