Hãy tham gia cộng đồng bằng cách giúp cải thiện dự án nguồn mở Bazel.
Hãy khám phá cách gửi phản hồi, tham gia cộng đồng hoặc viết mã cho dự án Bazel.
Tìm hiểu cách đóng góp mã cho Bazel, bắt đầu từ chính sách đóng góp của chúng tôi và quy trình chấp nhận bản vá.
Hãy khám phá cấu trúc của cơ sở mã Bazel, bao gồm cách sử dụng giao diện có thể tìm kiếm.
Hãy phối hợp với các nhà phát triển Bazel khác và tìm kiếm hướng dẫn từ nhóm cốt lõi của Bazel để đóng góp các tính năng và bản cập nhật mới.
Nhận và cung cấp dịch vụ hỗ trợ bằng cách tham gia cộng đồng Bazel trên Slack, Stack Overflow và nhiều cộng đồng khác.
Đọc về quy trình phát hành và kỳ vọng của nhóm đối với những người bảo trì dự án nguồn mở Bazel.