BazelCon 2022 מגיע בין 16 ל-17 בנובמבר לניו יורק באינטרנט. הירשמו עוד היום!
חדש: אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו ליום הקהילה ב-15 בנובמבר! פרטים ורישום.
בתיעוד של Bazel יש מדריכים ומדריכים למשתמשים בכל הרמות.

פריט תוכן

מידע על מדיניות הגרסה של Bazel, קריאת נתוני גרסה ועיון במסמכים ישנים יותר.

מדריכים

מומלץ לצפות במדריך הזה כדי לנסות היבטים של Bazel. יעדים נוספים יהיו זמינים בקרוב!

העברה

מוכנים להעביר את הפרויקט שלכם ל-Bazel? מדריכי ההעברה שלנו מראים לך איך.