חיפוש פקודות, שאילתות וטרמינולוגיה הדרושים לעבודה עם Bazel.

מדריכים

מחפשים את חומרי העזר האלה כדי למצוא במהירות את התחביר והאפשרויות הנחוצים.
אנציקלופדיה לבנייה משמשת כמקור האמת לכל פונקציות הבאזל, מאחר שהיא נוצרת אוטומטית עם כל מבנה חדש.
מידע על סביבת זמן הריצה והבדיקות הצפויות של בדיקות Bazel.
חיפוש אפשרויות ותחביר לעבודה בסביבת שורת פקודה.
עיינו במדריך למשתמש בעת ניתוח יחסי תלות של גרסאות עם אחת משפות השאילתה של Bazel.
לחפש אוצר מילים ספציפי, וכן שימושים ספציפיים בהקשר של מילים נפוצות.