גרסאות תיעוד

התיעוד באתר זה מייצג את המידע העדכני ביותר ב-Bazel. המסמכים מתעדכנים בראש הדף. כל פריט תוכן נתמך נתמך יכלול תמונת מצב של התיעוד והתיעוד להבין את מחזור החיים של תמיכת הגרסה של Bazel.

בינתיים, כדי לצפות בתיעוד של גרסאות בזל ישנות יותר, יש לעבור אל docs.bazel.build.

לארכיון!