BazelCon 2022 מגיע בין 16 ל-17 בנובמבר לניו יורק באינטרנט.
הירשמו עוד היום!

גרסאות תיעוד

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

התיעוד באתר זה מייצג את המידע העדכני ביותר ב-Bazel. המסמכים מתעדכנים בראש הדף. כל פריט תוכן נתמך נתמך יכלול תמונת מצב של התיעוד והתיעוד להבין את מחזור החיים של תמיכת הגרסה של Bazel.

בינתיים, כדי לצפות בתיעוד של גרסאות בזל ישנות יותר, יש לעבור אל docs.bazel.build.

לארכיון!