יש להשתמש בתוויות כדי להפנות ליעדים

ב-BUILD קבצים ובשורת הפקודה, Bazel משתמשת בתוויות כדי לציין יעדים – לדוגמה, //main:hello-world או //lib:hello-time. התחביר שלהם הוא:

//path/to/package:target-name

אם היעד הוא יעד לכלל, אז path/to/package הוא הנתיב משורש סביבת העבודה (הספרייה שמכילה את הקובץ WORKSPACE) אל הספרייה המכילה את הקובץ BUILD, ו-target-name הוא השם שנתת ליעד בקובץ BUILD (המאפיין name). אם היעד הוא יעד קובץ, path/to/package הוא הנתיב לרמה הבסיסית של החבילה, ו-target-name הוא שם הקובץ של היעד, כולל הנתיב המלא שלו ביחס לבסיס החבילה (הספרייה שמכילה את קובץ ה-BUILD של החבילה).

כשמציינים יעדים בבסיס המאגר, נתיב החבילה ריק, פשוט משתמשים ב-//:target-name. כשמטרגטים יעדים באותו קובץ BUILD, אפשר גם לדלג על מזהה הבסיס של // של סביבת העבודה ולהשתמש רק ב-:target-name.