ค้นหาคำสั่ง การค้นหา และคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน Bazel

คู่มือข้อมูลอ้างอิง

ค้นหาข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้เพื่อค้นหาไวยากรณ์และตัวเลือกที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ใช้ Build Encyclopedia เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับฟังก์ชัน Bazel ทั้งหมด เนื่องจากระบบจะสร้างบิลด์ใหม่โดยอัตโนมัติ
ดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรันไทม์และลักษณะการทำงานที่คาดไว้ของการทดสอบ Bazel
ค้นหาตัวเลือกและไวยากรณ์สำหรับทำงานในสภาพแวดล้อมบรรทัดคำสั่ง
อ้างอิงคู่มือการค้นหาเมื่อวิเคราะห์ทรัพยากร Dependency ของบิลด์ด้วยภาษาการค้นหาของ Bazel
ค้นหาคำศัพท์เฉพาะทางและการใช้คำทั่วไปเฉพาะบริบท