config_Common

ฟังก์ชันสำหรับ Starlark เพื่อโต้ตอบกับ API การกำหนดค่าของ Blaze

สมาชิก

FeatureFlagInfo

Provider config_common.FeatureFlagInfo

คีย์ที่ใช้เพื่อเรียกข้อมูลผู้ให้บริการที่มีค่าของ config_feature_flag

toolchain_type

toolchain_type config_common.toolchain_type(name, *, mandatory=True)

ประกาศทรัพยากร Dependency ของกฎตามประเภท Toolchain

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
name string; or Label ต้องระบุ
ประเภท Toolchain ที่จำเป็น
mandatory bool; default = True
ประเภท Toolchain เป็นข้อบังคับหรือไม่บังคับ