ส่วนย่อยการกําหนดค่า

ส่วนย่อยของการกําหนดค่าทําให้กฎมีสิทธิ์เข้าถึงส่วนการกําหนดค่าตามภาษาที่เฉพาะเจาะจง

การใช้กฎจะทําให้กฎทํางานได้โดยใช้ ctx.fragments.[fragment name]