מדיניות תמיכה

בדרך כלל צוות Bazel מבצע שינויים שאינם תואמים. עם זאת, שינויים אלה נחוצים לפעמים כדי לתקן באגים, לבצע שיפורים (כמו שיפור ביצועים או נוחות השימוש) למערכת, או לנעול ממשקי API שידועים כפריכים.

שינויים משמעותיים יוכרזו מראש ברשימת הדיונים בזאר. תכונות שאינן מתועדות (מאפיינים, כללים, משתני "Make" וסימונים) ותכונות מתועדות שמסומנות כניסיוניות כפופות לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

לדווח על באגים או רגרסיות ב-GitHub. מתחזקי המאגר עושים מאמץ לתקן בעיות מדווחות תוך שני ימי עסקים.