Instaluję Bazel w Ubuntu

Na tej stronie opisujemy opcje instalowania Bazel w Ubuntu. Zawiera również linki do skryptów ukończenia bazy danych i instalatora binarnego, gdy jest to konieczne (na przykład w przypadku braku dostępu administracyjnego).

Obsługiwane platformy Ubuntu Linux:

  • 18.04 (LTS)
  • 16.04 (LTS)

Bazel powinien być zgodny z innymi wersjami Ubuntu i Debianem „stretch” lub nowszym, ale nie jest testowany i nie może działać.

Zainstaluj Bazel w Ubuntu, korzystając z jednej z tych metod:

Uwaga: w systemach opartych na odmianach repozytorium APT nie zawiera wersji arm64 i nie jest dostępny instalator binarny. Użyj bazy bazyliki lub kompilacji ze źródła.

Bazel ma 2 skrypty ukończenia. Po zainstalowaniu Bazelu możesz:

Krok 1. Dodaj identyfikator URI dystrybucji Bazela jako źródło pakietu

Korzystanie z repozytorium apt Bazel

Uwaga: jest to jednorazowy proces konfiguracji.

sudo apt install apt-transport-https curl gnupg
curl -fsSL https://bazel.build/bazel-release.pub.gpg | gpg --dearmor >bazel-archive-keyring.gpg
sudo mv bazel-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/bazel-archive-keyring.gpg] https://storage.googleapis.com/bazel-apt stable jdk1.8" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bazel.list

Nazwa komponentu „jdk1.8” jest przechowywana tylko w starszych celach i nie ma związku z obsługiwanymi ani uwzględnionymi wersjami JDK. Wersje Baze są niezależne od wersji Java. Zmiana nazwy komponentu „jdk1.8” uszkodzi istniejących użytkowników repozytorium.

Krok 2. Zainstaluj i zaktualizuj Bazel

sudo apt update && sudo apt install bazel

Po zainstalowaniu możesz przejść na nowszą wersję Bazelu w ramach normalnych aktualizacji systemu:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Pakiet bazel zawsze instaluje najnowszą stabilną wersję Bazel. Oprócz najnowszej wersji Bazel możesz instalować określone, starsze wersje, takie jak:

sudo apt install bazel-1.0.0

Spowoduje to zainstalowanie Bazel 1.0.0 jako /usr/bin/bazel-1.0.0 w Twoim systemie. Może to być przydatne, jeśli do utworzenia projektu potrzebujesz konkretnej wersji bazyli, na przykład dlatego, że używa ona pliku .bazelversion, by wyraźnie określić, w której wersji Bazel ma zostać utworzona.

Opcjonalnie możesz ustawić protokół bazel na konkretną wersję, tworząc dowiązanie symboliczne:

sudo ln -s /usr/bin/bazel-1.0.0 /usr/bin/bazel
bazel --version  # 1.0.0

Krok 3. Zainstaluj pakiet JDK (opcjonalnie)

Bazel obejmuje prywatne środowisko JRE jako środowisko wykonawcze i nie wymaga instalowania żadnej konkretnej wersji Java.

Jeśli jednak chcesz tworzyć kod Java za pomocą Bazel, musisz zainstalować pakiet JDK.

# Ubuntu 16.04 (LTS) uses OpenJDK 8 by default:
sudo apt install openjdk-8-jdk
# Ubuntu 18.04 (LTS) uses OpenJDK 11 by default:
sudo apt install openjdk-11-jdk

Korzystanie z instalatora binarnego

Ogólnie rzecz biorąc, repozytorium apt należy używać, ale instalator binarny może być przydatny, jeśli nie masz uprawnień administratora komputera lub nie możesz dodawać repozytoriów niestandardowych.

Użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację binarną, mogą ją pobrać ze strony wersji GitHub.

Instalator zawiera plik binarny Bazel i rozpakuje go do folderu $HOME/bin. Niektóre dodatkowe biblioteki muszą być zainstalowane ręcznie, aby można było korzystać z Bazel.

Krok 1. Zainstaluj wymagane pakiety

Aby działać, Bazel potrzebuje kompilatora C++ i rozpakuj plik ZIP lub ZIP.

sudo apt install g++ unzip zip

Jeśli chcesz tworzyć kod Java za pomocą Bazel, zainstaluj pakiet JDK:

# Ubuntu 16.04 (LTS) uses OpenJDK 8 by default:
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
# Ubuntu 18.04 (LTS) uses OpenJDK 11 by default:
sudo apt-get install openjdk-11-jdk

Krok 2. Uruchom instalator

Następnie pobierz binarny instalator Bazel o nazwie bazel-version-installer-linux-x86_64.sh ze strony wersji Bazel w GitHub.

Uruchom go w ten sposób:

chmod +x bazel-version-installer-linux-x86_64.sh
./bazel-version-installer-linux-x86_64.sh --user

Flaga --user instaluje system Bazel w katalogu $HOME/bin i ustawia ścieżkę .bazelrc na $HOME/.bazelrc. Użyj polecenia --help, aby wyświetlić dodatkowe opcje instalacji.

Krok 3. Skonfiguruj środowisko

Jeśli uruchomiono instalator Bazel z flagą --user (tak jak powyżej), plik wykonywalny Bazel jest zainstalowany w katalogu $HOME/bin. Zalecamy dodanie tego katalogu do ścieżek domyślnych:

export PATH="$PATH:$HOME/bin"

Możesz też dodać to polecenie do pliku ~/.bashrc lub ~/.zshrc, aby ustawić je na stałe.