ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เข้ากันไม่ได้

ผู้ให้บริการสําหรับเป้าหมายที่เข้ากันไม่ได้กับแพลตฟอร์มเป้าหมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตรวจจับเป้าหมายที่เข้ากันไม่ได้โดยใช้ bazel cquery