รูท

รูทของไฟล์ ส่วนรากคือไดเรกทอรีที่มีไฟล์ และจะจับคู่เข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างไดเรกทอรีเดียวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินการ

สมาชิก

เส้นทาง

string root.path

แสดงผลเส้นทางแบบสัมพัทธ์จากรูทการดำเนินการไปยังรากจริง