การติดตั้ง Bazel

หน้านี้จะอธิบายถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ Bazel รองรับและลิงก์ไปยังแพ็กเกจเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Bazelisk เป็นวิธีที่แนะนําในการติดตั้ง Bazel ใน Ubuntu Linux, macOS และ Windows

แพ็กเกจที่สนับสนุนโดยชุมชน

สมาชิกชุมชน Bazel เป็นผู้ดูแลรักษาแพ็กเกจเหล่านี้ ทีม Bazel ไม่ได้ให้การสนับสนุน อย่างเป็นทางการ โปรดติดต่อผู้ดูแลพัสดุภัณฑ์เพื่อขอรับการสนับสนุน

สถาปัตยกรรมที่สนับสนุนโดยชุมชน

สำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ คุณสามารถลองคอมไพล์จากแหล่งที่มา