การติดตั้ง Bazel

หน้านี้จะอธิบายถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ Bazel รองรับ รวมถึงลิงก์ไปยังแพ็กเกจเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Bazelisk เป็นวิธีที่แนะนำในการติดตั้ง Bazel ใน Ubuntu Linux, macOS และ Windows

แพ็กเกจที่สนับสนุนโดยชุมชน

สมาชิกชุมชน Bazel เป็นผู้ดูแลรักษาแพ็กเกจเหล่านี้ ทีม Bazel ไม่ได้ สนับสนุนพวกเขาอย่างเป็นทางการ ติดต่อผู้ดูแลแพ็กเกจเพื่อรับการสนับสนุน

สถาปัตยกรรมที่สนับสนุนโดยชุมชน

สำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ ให้ลองคอมไพล์จากแหล่งที่มา