{ Fast, Correct } - دو مورد را انتخاب کنید

بازل را بشناسید

از راه اندازی تا شرکت، پروژه منبع باز Bazel را انتخاب کنید تا پروژه های چند زبانه و چند پلتفرمی خود را با هر اندازه، سریع و قابل اعتماد بسازید و آزمایش کنید.
بیاموزید که Bazel چیست، چرا انتخاب خوبی برای پروژه شما است و چگونه می توانید به سرعت از آن استفاده کنید.
بدانید که چرا Bazel وجود دارد، و ما قصد داریم آن را در آینده به کجا ببریم.
نقشه راه عمومی جدید ما را بخوانید تا ببینید چه چیزی در راه است.
پاسخ سوالات متداول در مورد Bazel، از جمله نحوه یادگیری بیشتر را دریافت کنید.
کنجکاو در مورد ساخت سیستم هایی مانند Bazel و اینکه آیا آنها برای پروژه شما مناسب هستند؟ مفاهیم و اصطلاحات این فناوری را بخوانید تا ببینید چگونه می تواند به شما در ساخت و مقیاس کمک کند.
برای امتحان Bazel آماده اید؟ با راهنمای نصب و بسته های ما به سرعت شروع کنید.