שירותי ביצוע מרחוק

יש להשתמש בשירותים הבאים כדי להפעיל את Bazel באמצעות הפעלה מרחוק:

 • ידנית

  • אפשר להשתמש ישירות בפרוטוקול gRPC כדי ליצור שירות ביצוע מרחוק.
 • שירות עצמי

 • לשימוש מסחרי

  • הפעלה מרחוק באמצעות EngFlow - הפעלה מרחוק ושירות שמירת קבצים מרחוק. אפשר לארח או לארח אירוח עצמי.
  • BuildBuddy - ביצוע מרחוק, שמירה במטמון וממשק משתמש של תוצאות.
  • Frere - יצירת מטמון + CDN עבור חפצים של Bazel ועמודים מרחוק המבוססים על Apple, בנוסף לבנייה ולבדיקה של ניתוח נתונים.