BazelCon 2022 מגיע בין 16 ל-17 בנובמבר לניו יורק באינטרנט.
הירשמו עוד היום!

שירותי ביצוע מרחוק

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

יש להשתמש בשירותים הבאים כדי להפעיל את Bazel באמצעות הפעלה מרחוק:

 • ידנית

  • אפשר להשתמש ישירות בפרוטוקול gRPC כדי ליצור שירות ביצוע מרחוק.
 • שירות עצמי

 • לשימוש מסחרי

  • הפעלה מרחוק באמצעות EngFlow - הפעלה מרחוק ושירות שמירת קבצים מרחוק. אפשר לארח או לארח אירוח עצמי.
  • BuildBuddy - ביצוע מרחוק, שמירה במטמון וממשק משתמש של תוצאות.
  • Frere - יצירת מטמון + CDN עבור חפצים של Bazel ועמודים מרחוק המבוססים על Apple, בנוסף לבנייה ולבדיקה של ניתוח נתונים.