BazelCon 2022 מגיע בין 16 ל-17 בנובמבר לניו יורק באינטרנט. הירשמו עוד היום!
חדש: אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו ליום הקהילה ב-15 בנובמבר! פרטים ורישום.

שירותי ביצוע מרחוק

יש להשתמש בשירותים הבאים כדי להפעיל את Bazel באמצעות הפעלה מרחוק:

 • ידנית

  • אפשר להשתמש ישירות בפרוטוקול gRPC כדי ליצור שירות ביצוע מרחוק.
 • שירות עצמי

 • לשימוש מסחרי

  • הפעלה מרחוק באמצעות EngFlow - הפעלה מרחוק ושירות שמירת קבצים מרחוק. אפשר לארח או לארח אירוח עצמי.
  • BuildBuddy - ביצוע מרחוק, שמירה במטמון וממשק משתמש של תוצאות.
  • Frere - יצירת מטמון + CDN עבור חפצים של Bazel ועמודים מרחוק המבוססים על Apple, בנוסף לבנייה ולבדיקה של ניתוח נתונים.