اندروید و بازل

این صفحه حاوی منابعی است که به شما در استفاده از Bazel در پروژه های اندروید کمک می کند. این به یک آموزش، قوانین ساخت و سایر اطلاعات مربوط به ساخت پروژه های اندروید با Bazel پیوند می دهد.

شروع شدن

منابع زیر به شما کمک می کند تا با Bazel در پروژه های اندروید کار کنید:

امکانات

Bazel دارای قوانین اندروید برای ساخت و آزمایش برنامه های اندروید، ادغام با SDK/NDK و ایجاد تصاویر شبیه ساز است. افزونه های Bazel برای اندروید استودیو و IntelliJ نیز وجود دارد.

بیشتر خواندن