กําลังติดตั้ง Bazel

รายงานปัญหา ดูซอร์สโค้ด

หน้านี้อธิบายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ Bazel รองรับและลิงก์ไปยังแพ็กเกจเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Bazelisk เป็นวิธีที่แนะนําในการติดตั้ง Bazel บน Ubuntu Linux, macOS และ Windows

แพ็กเกจที่ชุมชนสนับสนุน

สมาชิกในชุมชน Bazel จะดูแลรักษาพัสดุเหล่านี้ ทีม Bazel ไม่ได้สนับสนุนพวกเขาอย่างเป็นทางการ โปรดติดต่อผู้บํารุงรักษาแพ็กเกจเพื่อขอรับการสนับสนุน

สถาปัตยกรรมที่ชุมชนสนับสนุน

สําหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ คุณลองรวบรวมจากแหล่งที่มาได้