กําลังติดตั้ง Bazel

หน้านี้อธิบายแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ Bazel รองรับและลิงก์ไปยังแพ็กเกจเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Bazelisk เป็นวิธีที่แนะนําในการติดตั้ง Bazel ใน Ubuntu Linux, macOS และ Windows

แพ็กเกจที่ชุมชนสนับสนุน

สมาชิกชุมชน Bazel รักษาพัสดุเหล่านี้ ทีม Bazel ไม่ได้ให้การสนับสนุน ทีมอย่างเป็นทางการ โปรดติดต่อผู้ดูแลแพ็กเกจเพื่อขอรับการสนับสนุน

สถาปัตยกรรมที่ชุมชนสนับสนุน

สําหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ ให้ลองคอมไพล์จากแหล่งที่มา