BazelCon 2022 از 16 تا 17 نوامبر به نیویورک و آنلاین می آید. امروز ثبت نام کنید!
جدید: برای روز جامعه در 15 نوامبر به ما بپیوندید! جزئیات و ثبت نام.

خط مشی پشتیبانی

تیم Bazel به طور کلی از ایجاد تغییرات ناسازگار با عقب پرهیز می کند. با این حال، این تغییرات گاهی اوقات برای رفع اشکالات، ایجاد بهبودهایی (مانند بهبود عملکرد یا قابلیت استفاده) در سیستم، یا قفل کردن APIهایی که به عنوان شکننده شناخته می شوند، ضروری هستند.

تغییرات عمده از قبل در لیست پستی bazel-discuss اعلام شده است. هم ویژگی‌های غیرمستند (ویژگی‌ها، قوانین، متغیرهای «ساخت» و پرچم‌ها) و هم ویژگی‌های مستندی که به صورت آزمایشی علامت‌گذاری شده‌اند، در هر زمان بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کنند.

هر گونه اشکال یا رگرسیونی را که در GitHub پیدا کردید گزارش دهید. نگهبانان مخزن تلاش می کنند تا مسائل گزارش شده را ظرف 2 روز کاری تریاژ کنند.