อย่าลืมนัดของเรา: BazelCon 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 ตุลาคมที่ Google ที่มิวนิก ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บทแนะนําของ Bazel: สร้างแอป iOS

บทแนะนํานี้ได้ย้ายไปอยู่ในที่เก็บ bazelbuild/rules_apple แล้ว