บทแนะนําของ Bazel: สร้างแอป iOS

บทแนะนํานี้ได้ย้ายไปอยู่ในที่เก็บ bazelbuild/rules_apple แล้ว