กําลังติดตั้ง Bazel

หน้านี้จะอธิบายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ Bazel รองรับและลิงก์ไปยังแพ็กเกจเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Bazelisk เป็นวิธีที่แนะนําในการติดตั้ง Bazel ใน Ubuntu Linux, macOS และ Windows

แพ็กเกจที่ชุมชนรองรับ

สมาชิกในชุมชน Bazel จะดูแลแพ็กเกจเหล่านี้ ทีม Bazel ไม่ได้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ติดต่อผู้บํารุงรักษาแพ็กเกจเพื่อขอรับการสนับสนุน

สถาปัตยกรรมที่สนับสนุนชุมชน

สําหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ คุณลองคอมไพล์จากต้นทางได้