ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยช่วยปรับปรุงโครงการโอเพนซอร์ส Bazel
ดูวิธีแสดงความคิดเห็น เข้าร่วมชุมชน หรือเขียนโค้ดสําหรับโปรเจ็กต์ Bazel
ดูวิธีร่วมให้ข้อมูลแก่ Bazel โดยเริ่มที่นโยบายการมีส่วนร่วมและขั้นตอนการยอมรับแพตช์
ค้นพบโครงสร้างของฐานโค้ด Bazel รวมถึงวิธีใช้อินเทอร์เฟซที่ค้นหาได้
ประสานงานกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Bazel คนอื่นๆ และขอคําแนะนําจากทีมหลักของ Bazel เพื่อร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์และข้อมูลอัปเดตใหม่ๆ
รับความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนโดยการเข้าร่วมชุมชน Bazel ใน Slack, Stack Overflow และอีกมากมาย
อ่านเกี่ยวกับกระบวนการเผยแพร่และความคาดหวังของทีมสําหรับผู้บํารุงรักษาโครงการโอเพนซอร์ส Bazel