การรับความช่วยเหลือ

หน้านี้จะแสดงทรัพยากรของ Bazel นอกเหนือจากเอกสารประกอบและพูดถึงวิธีรับการสนับสนุนจากทีมและชุมชน Bazel

ค้นหาเนื้อหาที่มีอยู่

นอกเหนือจากเอกสารประกอบแล้ว คุณยังดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยการค้นหาดังนี้

ดูวิดีโอ

มีการบันทึกเสียงการสนทนาของ Bazel ในการประชุมต่างๆ เช่น

ถามชุมชน Bazel

ถ้าไม่มีคําตอบ คุณถามชุมชนได้โดยทําดังนี้

รายงานข้อบกพร่อง

หากพบข้อบกพร่องหรือต้องการขอฟีเจอร์ ให้ยื่นปัญหา GitHub