התקנת Bazel ב-Ubuntu

דף זה מתאר את האפשרויות להתקנת Bazel ב-Ubuntu. הוא גם מספק קישורים לסקריפטים של השלמת Bazel ולמתקין הבינארי, אם יש צורך, כגיבוי (לדוגמה, אם אין לכם הרשאת אדמין).

פלטפורמות נתמכות של Ubuntu Linux:

  • 20.04 (LTS)
  • 18.04 (LTS)

Bazel צריך להיות תואם לגרסאות אחרות של Ubuntu ול-Debian ("stretch" ואילך, אבל לא נבדק ולא מובטח שהוא יפעל.

מתקינים את Bazel ב-Ubuntu באחת מהשיטות הבאות:

הערה: במערכות מבוססות נשק, מאגר APT לא מכיל גרסה arm64, ואין מנהל התקנה בינארי. תוכלו להשתמש בבאליסק או ליצור תוכן ממקור כלשהו.

Bazel כוללת שני סקריפטים שלמים. לאחר התקנת Bazel, תוכלו:

שלב 1: הוספת URI של הפצת Bazel כמקור לחבילה

שימוש במאגר Azel's

הערה: זהו שלב הגדרה חד-פעמי.

sudo apt install apt-transport-https curl gnupg
curl -fsSL https://bazel.build/bazel-release.pub.gpg | gpg --dearmor >bazel-archive-keyring.gpg
sudo mv bazel-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/bazel-archive-keyring.gpg] https://storage.googleapis.com/bazel-apt stable jdk1.8" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bazel.list

שם הרכיב "jdk1.8" נשמר רק למטרות קודמות, ואינו קשור לגרסאות JDK נתמכות או כלולות. גרסאות Bazel הן אגנוסטיות בגרסת Java. שינוי "jdk1.8" שם הרכיב ישבש את המשתמשים הקיימים של ה-repo.

שלב 2: מתקינים ומעדכנים את Bazel

sudo apt update && sudo apt install bazel

לאחר התקנת העדכון, תוכלו לשדרג לגרסה חדשה יותר של Bazel כחלק מעדכוני המערכת הרגילים:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

החבילה bazel תמיד מתקינה את הגרסה היציבה האחרונה של Bazel. תוכלו להתקין גרסאות ספציפיות ישנות יותר של Bazel בנוסף לגרסה האחרונה, כמו בדוגמה הבאה:

sudo apt install bazel-1.0.0

פעולה זו תתקין את Bazel 1.0.0 כ-/usr/bin/bazel-1.0.0 במערכת שלך. האפשרות הזו יכולה להיות שימושית אם אתם צריכים גרסה ספציפית של Bazel לבניית פרויקט, למשל כי היא משתמשת בקובץ .bazelversion כדי לציין במפורש באיזו גרסה צריך ליצור את Bazel.

יש לך אפשרות להגדיר את bazel לגרסה ספציפית על ידי יצירת קישור סימולטני:

sudo ln -s /usr/bin/bazel-1.0.0 /usr/bin/bazel
bazel --version  # 1.0.0

שלב 3: מתקינים JDK (אופציונלי)

Bazel כוללת חבילת JRE פרטית וארוזה בתור זמן הריצה שלה, והיא לא מחייבת אתכם להתקין גרסה ספציפית של Java.

עם זאת, אם אתם רוצים ליצור קוד Java באמצעות Bazel, עליכם להתקין JDK.

# Ubuntu 16.04 (LTS) uses OpenJDK 8 by default:
sudo apt install openjdk-8-jdk
# Ubuntu 18.04 (LTS) uses OpenJDK 11 by default:
sudo apt install openjdk-11-jdk

שימוש במנהל ההתקנה הבינארי

בדרך כלל, כדאי להשתמש במאגר ה-AAP, אבל מנהל ההתקנה הבינארי יכול להיות שימושי אם אין לכם הרשאות אדמין במחשב או שאתם לא יכולים להוסיף מאגרים מותאמים אישית.

מנהלי ההתקנה הבינאריים אפשר להוריד מדף הגרסאות של GitHub ב-Bazel'

מנהל ההתקנה מכיל את הקובץ הבינארי של Bazel ומחלץ אותו לתיקייה $HOME/bin. יש להתקין ספריות נוספות באופן ידני כדי ש-Bazel יפעל.

שלב 1: מתקינים חבילות נדרשות

ל-Bazel נדרש מהדר C++ ו-zip / zip כדי לפעול:

sudo apt install g++ unzip zip

אם רוצים לבנות קוד Java באמצעות Bazel, יש להתקין JDK:

# Ubuntu 16.04 (LTS) uses OpenJDK 8 by default:
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
# Ubuntu 18.04 (LTS) uses OpenJDK 11 by default:
sudo apt-get install openjdk-11-jdk

שלב 2: הפעלת מנהל ההתקנה

לאחר מכן, מורידים את מנהל ההתקנה הבינארי של Bazel בשם bazel-version-installer-linux-x86_64.sh מדף הגרסאות של Bazel ב-GitHub.

הפעל את הקוד באופן הבא:

chmod +x bazel-version-installer-linux-x86_64.sh
./bazel-version-installer-linux-x86_64.sh --user

הסימון --user מתקין את Bazel בספריית $HOME/bin במערכת ומגדיר את הנתיב של .bazelrc ל-$HOME/.bazelrc. השתמשו בפקודה --help כדי לראות אפשרויות התקנה נוספות.

שלב 3: הגדרת הסביבה

אם הפעלת את מנהל ההתקנה של Bazel עם סימון --user למעלה, קובץ ההפעלה של Bazel מותקן בספריית $HOME/bin שלך. כדאי להוסיף את הספרייה הזו לנתיבי ברירת המחדל שלך באופן הבא:

export PATH="$PATH:$HOME/bin"

אפשר גם להוסיף את הפקודה הזו לקובץ ~/.bashrc או ~/.zshrc, כדי שהיא תהיה קבועה.