แท็ก bazel_module_tags

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

มีแท็กในโมดูลสำหรับส่วนขยายโมดูลที่ประมวลผลอยู่ในขณะนี้ ออบเจ็กต์นี้มีช่องสำหรับแท็กแต่ละคลาสของส่วนขยาย และค่าของช่องคือรายการที่มีออบเจ็กต์สำหรับอินสแตนซ์แท็กแต่ละรายการ ออบเจ็กต์ "อินสแตนซ์แท็ก" นี้จะมีช่องสำหรับแอตทริบิวต์แต่ละรายการของคลาสแท็ก เมื่อส่งเป็นอาร์กิวเมนต์ตำแหน่งไปยัง print() หรือ fail() ออบเจ็กต์อินสแตนซ์แท็กจะเปลี่ยนเป็นการแสดงสตริงที่มีความหมายของแท็ก "ติดตั้ง" ที่ /home/user/workspace/MODULE.bazel:3:4" ซึ่งสามารถใช้เพื่อสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ชี้ไปยังตำแหน่งของแท็กในไฟล์โมดูล เช่น fail("Conflict between", tag1, "and", tag2)