bazel_Modül_etiketleri

Sorun bildirin Kaynağı göster

İşlenmekte olan modül uzantısına ait modüldeki etiketleri içerir. Bu nesne, uzantının her etiket sınıfı için bir alan içerir ve alanın değeri, her etiket örneği için bir nesne içeren bir listedir. Bu "etiket örneği" nesnesinin, etiket sınıfının her bir özelliği için bir alanı olur.