ฟังก์ชันฟังก์ชันในตัวหรือวิธีในตัว

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ประเภทของฟังก์ชันในตัวที่กำหนดโดยโค้ด Java