GeneratedExtensionRegistryProvider

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนขยาย Proto ที่สร้างขึ้น

สำหรับสมาชิก

GeneratedExtensionRegistryProvider

GeneratedExtensionRegistryProvider GeneratedExtensionRegistryProvider(generatingRuleLabel, isLite, classJar, srcJar, inputs)

ตัวสร้าง GeneratedExtensionRegistryProvider

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
generatingRuleLabel ป้ายกำกับ ต้องระบุ
ป้ายกำกับกฎที่รีจิสทรีนี้สร้างขึ้น
isLite bool; ต้องระบุ
หากรีจิสทรีนี้สร้างขึ้นสำหรับรุ่น Lite หรือรันไทม์แบบเต็ม
classJar ไฟล์ ต้องระบุ
Jar คลาสที่รีจิสทรีสร้างขึ้น
srcJar ไฟล์ ต้องระบุ
Jar แหล่งที่มาที่รีจิสทรีสร้างขึ้น
inputs depset ของไฟล์ ต้องระบุ
Proto jar ที่ใช้ในการสร้างรีจิสทรี