แอตทริบิวต์

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

การนำเสนอคำจำกัดความของแอตทริบิวต์ ใช้โมดูล attr เพื่อสร้างแอตทริบิวต์ โดยใช้กับกฎหรือมุมมองเท่านั้น