การตั้งค่าบิลด์

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ข้อบ่งชี้สำหรับข้อมูลการกำหนดค่าชิ้นเดียว หากการกำหนดค่าเป็นการแมปคีย์-ค่าของการตั้งค่า เช่น {'cpu': 'ppc', 'copt': '-DFoo'} นโยบายนี้จะอธิบายถึงรายการเดียวในแผนที่ดังกล่าว