CcCompilationoutput'lar

Sorun bildirin Kaynağı göster

CC derleme çıkışları içeren yardımcı sınıfı.

Üyeler

nesneler

sequence CcCompilationOutputs.objects

PIC olmayan nesne dosyaları.

resim_nesneleri

sequence CcCompilationOutputs.pic_objects

PIC nesne dosyaları.