อินพุต Linker

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ไลบรารี แฟล็ก หรือไฟล์อื่นๆ ที่อาจส่งผ่านไปยัง Linker เป็นอินพุต

สำหรับสมาชิก

additional_inputs

sequence LinkerInput.additional_inputs

แสดงผลค่า Depset ของอินพุตเพิ่มเติม เช่น สคริปต์ Linker

ห้องสมุด

sequence LinkerInput.libraries

แสดงผลค่า Depset ของ LibraryToLink อาจแสดงรายการแต่เลิกใช้งานไปแล้ว โปรดดู #8118

เจ้าของ

Label LinkerInput.owner

แสดงผลเจ้าของ LinkerInput นี้

sequence LinkerInput.user_link_flags

แสดงผลรายการแฟล็กลิงก์ของผู้ใช้ที่ส่งผ่านเป็นสตริง