บริบทของการลิงก์

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

พื้นที่เก็บข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งจำเป็นสำหรับการลิงก์ C++ ที่รวบรวมข้ามทรัพยากร Dependency

สำหรับสมาชิก

linker_inputs

depset LinkingContext.linker_inputs

แสดงผลค่า Depset ของอินพุต Linker