ผู้ให้บริการ

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

เครื่องมือสร้างสำหรับออบเจ็กต์ค่าอย่างง่ายที่เรียกว่าอินสแตนซ์ผู้ให้บริการ
ค่านี้มีวัตถุประสงค์ 2 ส่วน ได้แก่
 • ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถเรียกใช้เพื่อสร้างค่าที่มีลักษณะเหมือน "โครงสร้าง"
  DataInfo = provider()
  d = DataInfo(x = 2, y = 3)
  print(d.x + d.y) # prints 5
  หมายเหตุ: ผู้ให้บริการบางรายซึ่งกำหนดไว้ภายในไม่อนุญาตให้สร้างอินสแตนซ์
 • ซึ่งเป็นคีย์สำหรับเข้าถึงอินสแตนซ์ของผู้ให้บริการใน Target
  DataInfo = provider()
  def _rule_impl(ctx)
   ... ctx.attr.dep[DataInfo]
สร้าง Provider ใหม่โดยใช้ฟังก์ชัน provider