รายการ Symlink

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ลิงก์สัญลักษณ์ของ Runfile เดี่ยวที่แสดงด้วยชื่อและเป้าหมายลิงก์

สำหรับสมาชิก

เส้นทาง

string SymlinkEntry.path

เส้นทางของลิงก์สัญลักษณ์ในโครงสร้าง Runfiles

target_file

File SymlinkEntry.target_file

ไฟล์เป้าหมายของลิงก์สัญลักษณ์