เป้าหมาย

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

เป้าหมาย BUILD สำหรับทรัพยากร Dependency ปรากฏในช่องของ ctx.attr ที่ตรงกับแอตทริบิวต์การขึ้นต่อกัน (label หรือ label_list) มีช่องต่อไปนี้
  • ป้ายกำกับ

    Label Target.label
    ตัวระบุของเป้าหมาย
  • ผู้ให้บริการ

    คุณจะเข้าถึงผู้ให้บริการของเป้าหมายกฎตามประเภทได้โดยใช้รูปแบบดัชนี (target[DefaultInfo]) คุณตรวจสอบการแสดงผู้ให้บริการได้โดยใช้โอเปอเรเตอร์ in (SomeInfo in target)