แพลตฟอร์ม Apple

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

สอดคล้องกับแนวคิดของ Xcode เกี่ยวกับแพลตฟอร์มซึ่งจะพบได้ใน Xcode.app/Contents/Developer/Platforms แต่ละแพลตฟอร์มจะแสดงแพลตฟอร์มประเภท Apple (เช่น iOS หรือ tvOS) ที่รวมอยู่กับสถาปัตยกรรม CPU ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 รายการ ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มเครื่องจำลอง iOS รองรับสถาปัตยกรรม x86_64 และ i386

คุณจะดึงอินสแตนซ์เฉพาะของประเภทนี้ได้จากช่องของโครงสร้าง apple_common.platform ดังนี้

  • apple_common.platform.ios_device
  • apple_common.platform.ios_simulator
  • apple_common.platform.macos
  • apple_common.platform.tvos_device
  • apple_common.platform.tvos_simulator
  • apple_common.platform.watchos_device
  • apple_common.platform.watchos_simulator

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ส่วนย่อยของการกำหนดค่า apple จะมีช่อง/เมธอดที่อนุญาตให้กฎระบุแพลตฟอร์มที่กำลังสร้างเป้าหมาย

ตัวอย่าง:

p = apple_common.platform.ios_device
print(p.name_in_plist)  # 'iPhoneOS'

สำหรับสมาชิก

is_device

bool apple_platform.is_device

แสดงผล True หากแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มอุปกรณ์ หรือ False หากเป็นแพลตฟอร์มเครื่องจำลอง

ชื่อ

string apple_platform.name

แสดงชื่อ หรือ starlarkKey ของแพลตฟอร์มนี้

name_in_plist

string apple_platform.name_in_plist

ชื่อของแพลตฟอร์มตามที่ปรากฏในรายการ CFBundleSupportedPlatforms ของไฟล์ Info.plist และในไดเรกทอรีแพลตฟอร์มของ Xcode โดยไม่มีนามสกุล (เช่น iPhoneOS หรือ iPhoneSimulator)
ชื่อนี้เมื่อแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก (เช่น iphoneos, iphonesimulator) จะส่งไปยังเครื่องมือบรรทัดคำสั่งของ Xcode เช่น ibtool และ actool เมื่อคาดหวังชื่อแพลตฟอร์ม

platform_type

string apple_platform.platform_type

แสดงประเภทแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มนี้