โมดูล bazel

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

แสดงโมดูล Bazel ในกราฟทรัพยากร Dependency ภายนอก

สำหรับสมาชิก

is_root

bool bazel_module.is_root

โมดูลนี้เป็นโมดูลรูทหรือไม่

ชื่อ

string bazel_module.name

ชื่อของโมดูล

แท็ก

bazel_module_tags bazel_module.tags

แท็กในโมดูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนขยายโมดูลที่ประมวลผลอยู่ในขณะนี้

เวอร์ชัน

string bazel_module.version

เวอร์ชันของโมดูล