มีสิทธิ์

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ออบเจ็กต์บริบทที่ส่งไปยังฟังก์ชันการใช้งานสำหรับกฎหรือมุมมอง มอบการเข้าถึงข้อมูลและวิธีการที่จำเป็นในการวิเคราะห์เป้าหมายปัจจุบัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยให้ฟังก์ชันการใช้งานเข้าถึงป้ายกำกับ แอตทริบิวต์ การกำหนดค่า และผู้ให้บริการทรัพยากร Dependency ของเป้าหมายปัจจุบัน ซึ่งมีวิธีประกาศไฟล์เอาต์พุตและการดำเนินการที่สร้างไฟล์ดังกล่าว

โดยพื้นฐานแล้วออบเจ็กต์บริบทจะทำงานในช่วงที่เรียกใช้ฟังก์ชันการใช้งาน การเข้าถึงออบเจ็กต์เหล่านี้นอกฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องจะไม่มีประโยชน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้ากฎ

สำหรับสมาชิก

การดำเนินการ

actions ctx.actions

ประกอบด้วยเมธอดสำหรับการประกาศไฟล์เอาต์พุตและการดำเนินการที่สร้างไฟล์ดังกล่าว

aspect_ids

list ctx.aspect_ids

รายการรหัสสำหรับทุกด้านที่ใช้กับเป้าหมาย ใช้ได้เฉพาะในฟังก์ชันการใช้งานสัดส่วนภาพ

แอตทริบิวต์

struct ctx.attr

โครงสร้างสำหรับเข้าถึงค่าของแอตทริบิวต์ ค่าที่ระบุโดยผู้ใช้ (ถ้าไม่ใช่ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้น) แอตทริบิวต์ของโครงสร้างและประเภทค่าของแอตทริบิวต์จะสอดคล้องกับคีย์และค่าของ attrs dict ที่มีให้ในฟังก์ชัน rule ดูตัวอย่างการใช้

bin_dir

root ctx.bin_dir

รากที่สัมพันธ์กับไดเรกทอรี bin

build_file_path

string ctx.build_file_path

เลิกใช้งาน: ใช้ ctx.label.package + '/BUILD' เส้นทางไปยังไฟล์ BUILD สำหรับกฎนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรากของแหล่งที่มา

build_setting_value

unknown ctx.build_setting_value

ค่าของการตั้งค่าบิลด์ที่แสดงโดยเป้าหมายปัจจุบัน หากนี่ไม่ใช่บริบทสำหรับอินสแตนซ์ของกฎที่ตั้งค่าแอตทริบิวต์ build_setting แสดงว่านี่เป็นข้อผิดพลาด

การกำหนดค่า

configuration ctx.configuration

การกำหนดค่าเริ่มต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประเภทการกำหนดค่า

coverage_instrumented

bool ctx.coverage_instrumented(target=None)

จะแสดงผลว่าควรสร้างการวัดการครอบคลุมของโค้ดเมื่อดำเนินการคอมไพล์สำหรับกฎนี้ หรือหากมี target กฎที่เป้าหมายระบุไว้ (หากมีการระบุเป้าหมายที่ไม่ใช่กฎหรือเป้าหมายของกฎ Starlark ค่านี้จะเป็น "เท็จ") ตรวจสอบว่าแหล่งที่มาของกฎปัจจุบัน (หากไม่ได้ระบุเป้าหมาย) หรือแหล่งที่มาของเป้าหมายควรใช้การวัดตามการตั้งค่ากำหนด --instrumentation_filter และ --instrument_test_targets หรือไม่ ซึ่งแตกต่างจาก coverage_enabled ในการกำหนดค่า ซึ่งมีการแจ้งว่ามีการเปิดใช้การรวบรวมข้อมูลการครอบคลุมสำหรับการเรียกใช้ทั้งหมดหรือไม่ แต่ไม่ได้ระบุว่าควรใช้เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
target Target (เป้าหมาย) หรือ None ค่าเริ่มต้นคือ None
เป้าหมายที่ระบุกฎ หากไม่ระบุ ระบบจะใช้กฎปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

created_actions

StarlarkValue ctx.created_actions()

สำหรับกฎที่ตั้งค่า _skylark_testable เป็น True ระบบจะแสดงผู้ให้บริการ Actions ที่แสดงการดำเนินการทั้งหมดที่สร้างขึ้นจนถึงปัจจุบันสำหรับกฎปัจจุบัน สำหรับกฎอื่นๆ ทั้งหมด จะแสดง None โปรดทราบว่าผู้ให้บริการจะไม่อัปเดตเมื่อมีการสร้างการดำเนินการที่ตามมา ดังนั้นคุณจะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนี้อีกครั้งหากต้องการตรวจสอบ

ส่วนนี้มีไว้เพื่อช่วยเขียนการทดสอบสำหรับฟังก์ชันผู้ช่วยการใช้งานกฎ ซึ่งอาจทำในออบเจ็กต์ ctx และสร้างการดำเนินการกับออบเจ็กต์

disabled_features

list ctx.disabled_features

ชุดของฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ปิดใช้อย่างชัดแจ้งสำหรับกฎนี้

exec_groups

ExecGroupCollection ctx.exec_groups

คอลเล็กชันของกลุ่มการดำเนินการที่ใช้ได้กับกฎนี้ ซึ่งมีการจัดทำดัชนีตามชื่อ เข้าถึงด้วย ctx.exec_groups[name_of_group]

ไฟล์ปฏิบัติการ

struct ctx.executable

struct ที่มีไฟล์ปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในแอตทริบิวต์ประเภทป้ายกำกับที่มีเครื่องหมายเป็น executable=True ช่องโครงสร้างสอดคล้องกับชื่อแอตทริบิวต์ แต่ละค่าในโครงสร้างจะเป็น File หรือ None ก็ได้ หากไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ที่ไม่บังคับในกฎ ค่าโครงสร้างที่เกี่ยวข้องจะเป็น None หากไม่ได้ทําเครื่องหมายประเภทป้ายกํากับเป็น executable=True ระบบจะไม่สร้างช่อง Struct ที่เกี่ยวข้อง ดูตัวอย่างการใช้

expand_location

string ctx.expand_location(input, targets=[])

ขยายเทมเพลต $(location ...) ทั้งหมดในสตริงที่ระบุโดยแทนที่ $(location //x) ด้วยเส้นทางของไฟล์เอาต์พุตของ //x เป้าหมาย การขยายจะใช้ได้กับป้ายกำกับที่ชี้ไปยังทรัพยากร Dependency โดยตรงของกฎนี้หรือที่แสดงอยู่ในอาร์กิวเมนต์ targets ที่ไม่บังคับเท่านั้น

$(location ...) จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดหากเป้าหมายที่อ้างอิงมีหลายเอาต์พุต ในกรณีนี้ โปรดใช้ $(locations ...) เนื่องจากโค้ดนี้จะสร้างรายการเส้นทางเอาต์พุตที่คั่นด้วยช่องว่าง และยังใช้กับไฟล์เอาต์พุตเดียวได้อย่างปลอดภัยด้วย

ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในการให้ผู้ใช้ระบุคำสั่งในไฟล์ BUILD (เช่น สำหรับ genrule) ในกรณีอื่นๆ การจัดการป้ายกำกับโดยตรงจะดีกว่า

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
input string; required
สตริงที่จะขยาย
targets ลำดับ ของเป้าหมาย โดยค่าเริ่มต้นคือ []
รายการเป้าหมายสำหรับข้อมูลการค้นหาเพิ่มเติม
อาจส่งคืน None

expand_make_variables

string ctx.expand_make_variables(attribute_name, command, additional_substitutions)

เลิกใช้งานแล้ว โปรดใช้ ctx.var เพื่อเข้าถึงตัวแปรแทน
แสดงผลสตริงหลังจากขยายการอ้างอิงทั้งหมดไปยัง "สร้างตัวแปร" โดยตัวแปรต้องอยู่ในรูปแบบ $(VAR_NAME) และ $$VAR_NAME expands to $VAR_NAME. Examples:
ctx.expand_make_variables("cmd", "$(MY_VAR)", {"MY_VAR": "Hi"}) # == "Hi"
ctx.expand_make_variables("cmd", "$$PWD", {}) # == "$PWD"
Additional variables may come from other places, such as configurations. Note that this function is experimental.

     
   

Parameters

Parameter Description
attribute_name string; required
The attribute name. Used for error reporting.
command string; required
The expression to expand. It can contain references to "Make variables".
additional_substitutions dict; required
Additional substitutions to make beyond the default make variables.

features

list ctx.features

The set of features that are explicitly enabled by the user for this rule. See example of use.

file

struct ctx.file

A struct containing files defined in label type attributes marked as allow_single_file. The struct fields correspond to the attribute names. The struct value is always a File or None. If an optional attribute is not specified in the rule then the corresponding struct value is None. If a label type is not marked as allow_single_file, no corresponding struct field is generated. It is a shortcut for:
list(ctx.attr.<ATTR>.files)[0]
In other words, use file to access the (singular) default output of a dependency. See example of use.

files

struct ctx.files

A struct containing files defined in label or label list type attributes. The struct fields correspond to the attribute names. The struct values are list of Files. It is a shortcut for:
[f for t in ctx.attr.<ATTR> for f in t.files]
In other words, use files to access the default outputs of a dependency. See example of use.

fragments

fragments ctx.fragments

Allows access to configuration fragments in target configuration.

genfiles_dir

root ctx.genfiles_dir

The root corresponding to genfiles directory.

info_file

File ctx.info_file

The file that is used to hold the non-volatile workspace status for the current build request. See documentation for --workspace_status_command for more information.

label

Label ctx.label

The label of the target currently being analyzed.

outputs

structure ctx.outputs

A pseudo-struct containing all the predeclared output files, represented by File objects. See the Rules page for more information and examples.

This field does not exist on aspect contexts, since aspects do not have predeclared outputs.

The fields of this object are defined as follows. It is an error if two outputs produce the same field name or have the same label.

 • If the rule declares an outputs dict, then for every entry in the dict, there is a field whose name is the key and whose value is the corresponding File.
 • For every attribute of type attr.output that the rule declares, there is a field whose name is the attribute's name. If the target specified a label for that attribute, then the field value is the corresponding File; otherwise the field value is None.
 • For every attribute of type attr.output_list that the rule declares, there is a field whose name is the attribute's name. The field value is a list of File objects corresponding to the labels given for that attribute in the target, or an empty list if the attribute was not specified in the target.
 • (Deprecated) If the rule is marked executable or test, there is a field named "executable", which is the default executable. It is recommended that instead of using this, you pass another file (either predeclared or not) to the executable arg of DefaultInfo.

resolve_command

tuple ctx.resolve_command(command='', attribute=None, expand_locations=False, make_variables=None, tools=[], label_dict={}, execution_requirements={})

(Experimental) Returns a tuple (inputs, command, empty list) of the list of resolved inputs and the argv list for the resolved command both of them suitable for passing as the same-named arguments of the ctx.action method.
Note for Windows users: this method requires Bash (MSYS2). Consider using resolve_tools() instead (if that fits your needs). The empty list is returned as the third member of the tuple for backwards compatibility.

Parameters

Parameter Description
command string; default is ''
Command to resolve.
attribute string; or None; default is None
Name of the associated attribute for which to issue an error, or None.
expand_locations bool; default is False
Shall we expand $(location) variables? See ctx.expand_location() for more details.
make_variables dict; or None; default is None
Make variables to expand, or None.
tools sequence of Targets; default is []
List of tools (list of targets).
label_dict dict; default is {}
Dictionary of resolved labels and the corresponding list of Files (a dict of Label : list of Files).
execution_requirements dict; default is {}
Information for scheduling the action to resolve this command. See tags for useful keys.

resolve_tools

tuple ctx.resolve_tools(tools=[])

Returns a tuple (inputs, empty list) of the depset of resolved inputs required to run the tools, suitable for passing as the same-named argument of the ctx.actions.run and ctx.actions.run_shell methods.

In contrast to ctx.resolve_command, this method does not require that Bash be installed on the machine, so it's suitable for rules built on Windows. The empty list is returned as part of the tuple for backward compatibility.

Parameters

Parameter Description
tools sequence of Targets; default is []
List of tools (list of targets).

rule

rule_attributes ctx.rule

Rule attributes descriptor for the rule that the aspect is applied to. Only available in aspect implementation functions.

runfiles

runfiles ctx.runfiles(files=[], transitive_files=None, collect_data=False, collect_default=False, symlinks={}, root_symlinks={})

Creates a runfiles object.

Parameters

Parameter Description
files sequence of Files; default is []
The list of files to be added to the runfiles.
transitive_files depset of Files; or None; default is None
The (transitive) set of files to be added to the runfiles. The depset should use the default order (which, as the name implies, is the default).
collect_data bool; default is False
Use of this parameter is not recommended. See runfiles guide.

Whether to collect the data runfiles from the dependencies in srcs, data and deps attributes.

collect_default bool; default is False
Use of this parameter is not recommended. See runfiles guide.

Whether to collect the default runfiles from the dependencies in srcs, data and deps attributes.

dict; or depset of SymlinkEntrys; default is {}
Either a SymlinkEntry depset or the map of symlinks to be added to the runfiles. Symlinks are always added under the main workspace's runfiles directory (e.g. <runfiles_root>/_main/<symlink_path>, not the directory corresponding to the current target's repository. See Runfiles symlinks in the rules guide.
dict; or depset of SymlinkEntrys; default is {}
Either a SymlinkEntry depset or a map of symlinks to be added to the runfiles. See Runfiles symlinks in the rules guide.

split_attr

struct ctx.split_attr

A struct to access the values of attributes with split configurations. If the attribute is a label list, the value of split_attr is a dict of the keys of the split (as strings) to lists of the ConfiguredTargets in that branch of the split. If the attribute is a label, then the value of split_attr is a dict of the keys of the split (as strings) to single ConfiguredTargets. Attributes with split configurations still appear in the attr struct, but their values will be single lists with all the branches of the split merged together.

super

unknown ctx.super()

Experimental: Calls parent's implementation function and returns its providers

target_platform_has_constraint

bool ctx.target_platform_has_constraint(constraintValue)

Returns true if the given constraint value is part of the current target platform.

Parameters

Parameter Description
constraintValue ConstraintValueInfo; required
The constraint value to check the target platform against.

toolchains

ToolchainContext ctx.toolchains

Toolchains for the default exec group of this rule.

var

dict ctx.var

Dictionary (String to String) of configuration variables.

version_file

File ctx.version_file

The file that is used to hold the volatile workspace status for the current build request. See documentation for --workspace_status_command for more information.

workspace_name

string ctx.workspace_name

The name of the workspace, which is effectively the execution root name and runfiles prefix for the main repo. If --enable_bzlmod is on, this is the fixed string _main. Otherwise, this is the workspace name as defined in the WORKSPACE file. ด้วย