ผลการค้นหาผลลัพธ์

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

โครงสร้างที่จัดเก็บผลลัพธ์ของเมธอด local_ctx.exeเสร็จสิ้น() ซึ่งจะมีเนื้อหาสตรีมเอาต์พุตมาตรฐาน เนื้อหาสตรีมข้อผิดพลาดมาตรฐาน และรหัสส่งคืนของการดำเนินการ

สำหรับสมาชิก

return_code

int exec_result.return_code

โค้ดการแสดงผลกลับมาหลังจากการดำเนินการของโปรแกรม 256 หากกระบวนการถูกยุติโดยหมดเวลา ค่าที่มากกว่า 128 จะแสดงถึงการสิ้นสุดโดยสัญญาณ

Stderr

string exec_result.stderr

เนื้อหาของเอาต์พุตข้อผิดพลาดมาตรฐานที่แสดงผลจากการดำเนินการ

Stdout

string exec_result.stdout

เนื้อหาของเอาต์พุตมาตรฐานที่แสดงผลโดยการดำเนินการ