ส่วนย่อย

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

คอลเล็กชันของส่วนย่อยการกำหนดค่าที่พร้อมใช้งานในบริบทการใช้งานกฎปัจจุบัน เข้าถึงส่วนย่อยที่เฉพาะเจาะจงตามชื่อฟิลด์ เช่น ctx.fragments.java

เข้าถึงได้เฉพาะส่วนย่อยการกำหนดค่าที่ประกาศไว้ในคำจำกัดความของกฎในคอลเล็กชันนี้

ดูรายการส่วนย่อยที่ใช้ได้และเอกสารประกอบของกฎสำหรับวิธีใช้ส่วนดังกล่าวได้ที่ข้อมูลอ้างอิงส่วนย่อยการกำหนดค่า