yol

Sorun bildirin Kaynağı göster

Bir deponun içinde kullanılacak dosyayı temsil eden yapı.

Üyeler

taban adı

string path.basename

Dosyanın temel adını belirten bir dize.

dirmen

path path.dirname

Bu dosyanın üst dizini veya bu dosyanın üst öğesi yoksa Yok'u seçin. None iade edilebilir.

mevcut

bool path.exists

Bu yolla belirtilen dosya mevcutsa doğru değerini döndürür.

alt_öğeyi al

path path.get_child(*relative_paths)

Bu yolu belirtilen göreli yollarla birleştirerek elde edilen yolu döndürür.

Parametreler

Parametre Açıklama
relative_paths gerekli
Yol ayırıcıları gerekli şekilde ekleyerek bu yola eklenecek sıfır veya daha fazla göreli yol dizesi.

Readdir

list path.readdir()

Dizinde bu yola işaret eden girişlerin listesi.

gerçek yol

path path.realpath

Tüm sembolik bağlantıları sürekli olarak yönlendirenleriyle değiştirerek bu yol için standart yolu döndürür.