รูท

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

รูทของไฟล์ รูทคือไดเรกทอรีที่มีไฟล์ต่างๆ และจับคู่เข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างไดเรกทอรีเดี่ยวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินการ

สำหรับสมาชิก

เส้นทาง

string root.path

แสดงผลเส้นทางแบบสัมพัทธ์จากรูทที่ดำเนินการไปยังรากจริง