kök

Sorun bildirin Kaynağı göster

Kökler. Kökler, dosya içeren dizinlerdir ve yürütme ortamını oluşturmak için tek bir dizin ağacında eşlenir.

Üyeler

yol

string root.path

Yürütme kökünden gerçek köke göreli yolu döndürür.