กฎ

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ค่าที่เรียกใช้ได้ที่แสดงถึงประเภทของกฎเนทีฟหรือกฎ Starlark การเรียกใช้ค่าระหว่างการประเมินไฟล์ BUILD ของแพ็กเกจจะสร้างอินสแตนซ์ของกฎและเพิ่มไปยังชุดเป้าหมายของแพ็กเกจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎได้ในหน้านี้