โครงสร้าง

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ออบเจ็กต์ทั่วไปที่มีช่อง

เมื่อสร้างโครงสร้างแล้ว คุณจะกำหนดช่องโครงสร้างใหม่ไม่ได้ โครงสร้าง 2 รายการจะเท่ากันหากมีช่องเหมือนกัน และค่าในช่องที่เกี่ยวข้องเท่ากัน

สำหรับสมาชิก

โครงสร้าง

struct struct(**kwargs)

สร้างโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยใช้อาร์กิวเมนต์คีย์เวิร์ดเป็นแอตทริบิวต์ และใช้เพื่อจัดกลุ่มค่าหลายๆ ค่าเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น
s = struct(x = 2, y = 3)
return s.x + getattr(s, "y")  # returns 5

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
kwargs ค่าเริ่มต้นคือ {}
พจนานุกรมของอาร์กิวเมนต์