บูลีน

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ประเภทที่ใช้แทนบูลีน ค่าที่เป็นไปได้มีเพียง 2 ค่า คือ "จริง" และ "เท็จ" ค่าใดก็ได้สามารถแปลงเป็นบูลีนโดยใช้ฟังก์ชัน bool ได้